NVDB DatakatalogStrekning 916

Deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning

Egenskapstyper

Strekning 11281
Tall
Delstrekning 11284
Tall
Arm 11292
19046: Ja
19047: Nei
Adskilte løp 11283
19091: Mot
19035: Med
19036: Nei
Adskilte løp nummer 11314
Tekst
Trafikantgruppe 11289
19037: Gående og syklende
19039: Kjørende
Sekvens 11282
Tall

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Ja
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk