NVDB DatakatalogVegsystem 915

Definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.

Egenskapstyper

Vegkategori 11276
19024: Europaveg
19025: Riksveg
19026: Fylkesveg
19027: Kommunal veg
19028: Privat veg
19029: Skogsveg
Fase 11278
19090: Fiktiv
19030: Planlagt
19031: Under bygging
19032: Eksisterende
Vegnummer 11277
Tall

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk