NVDB DatakatalogTS-inspeksjon 914

Oversikt og status for TS-inspeksjoner

Egenskapstyper

Strekningsnavn 11227
Tekst
Rapportnavn 11228
Tekst
Inspeksjonstype 11229
18521: Inspeksjon av eksisterende veg
18522: Inspeksjon av GS-veg
18523: Inspeksjon av sykkelrute
18524: Inspeksjon før åpning
18525: Inspeksjon etter åpning
18526: Temainspeksjon
Utført dato 11230
Dato
Rapport dato 11231
Dato
Bestiller 11232
Tekst
Kostnad 11236
Tall [kkr]
Større investering 11318
19093: Ja
19094: Nei
Rapportreferanse 11239
Tekst
Merknad 11237
Tekst
Status 11319
19095: Ingen tiltak
19096: Delvis gjennomført
19097: Gjennomført

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk