NVDB DatakatalogGjennomkjøring forbudt (test) 913

For uttesting av ny måte å registrere vegnettsrestriksjon på. Skal kun benyttes etter avtale med spesialistgruppe for vegnettegnett

Egenskapstyper

Gjelder for 12563
21639: Motorvogn
21640: Motorvogn unntatt buss
21641: Motorvogn unntatt taxi
21642: Motorvogn unntatt buss og taxi
21643: Lastebil og trekkbil
Merknad 11217
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk