NVDB DatakatalogFunksjonsklasse 912

Inndeling av vegnettet i forhold til hvilken funksjon vegen har eller er prioritert for.

Egenskapstyper

Funksjonsklasse 11216
18512: B - Regionale hovedveger
18513: C - Lokale hovedveger
18514: D - Lokale samleveger
18515: E - Lokale adkomstveger
18511: A - Nasjonale hovedveger
Normert fylkesvegnett Oslo 12096
21072: Ja
21073: Nei
Vegforvalter riksveg (test) 12109
21074: Statens vegvesen
21075: Nye Veier AS
21076: OPS Statens vegvesen

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk