NVDB DatakatalogNullutslippssone (test) 911

Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til kjøring med kjøretøy som er basert på fossilt drivstoff. Foreløpig til testformål.

Egenskapstyper

Område_ID 11211
Tekst
Navn 11212
Tekst
Beskrivelse 11213
Tekst
Versjon 11214
Tekst
Geometri_flate 11215
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk