NVDB DatakatalogFrittstående kamerastasjon 910

Stasjon der det er plassert et kamera for observasjon av trafikkforhold, vær og føre, eller annet

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100910
<>
Navn 11182
<Tekst>
Målestasjonsnummer 11183
<Tall>
Sist oppdatert fra MSR 11184
<Dato>
Tilleggsinformasjon 11185
<Tekst>
Geometri, punkt 11186
<GeomPunkt>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk