NVDB DatakatalogSignalhode 91

Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal

Egenskapstyper

Type 1147
3008: Blinkende signal foran jernbane (1096)
3009: Gult blinksignal (1098)
18413: Pilsignal, 1 lys, grønn rett framn (1082.2)
18414: Pilsignal, 1 lys, grønn høyre (1082.3)
18415: Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, rett fram(1082.2)
2992: Hovedsignal, 3 lys (1080)
18416: Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, høyre (1082.3)
2993: Utgår_Pilsignal
18417: Pilsignal, 2 lys, rød/gul, høyre (1082.3)
18418: Pilsignal, 2 lys, rød/gul, rett fram (1082.2)
2995: Pilsignal, 1 lys, grønn venstre (1082.1)
2996: Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, venstre (1082.1)
2997: Pilsignal, 2 lys, rød/gul, venstre (1082.1)
2998: Utgår_Pilsignal, 3 lys
2999: Pilsignal, 3 lys, venstre (1082.1)
3000: Pilsignal, 3 lys, rett fram (1082.2)
3001: Pilsignal, 3 lys, høyre (1082.3)
3002: Signal for kollektivtrafikk (1088)
3003: Sykkelsignal (1084)
3004: Fotgjengersignal (1086)
3005: Kjørefeltsignal (1090)
3006: Tolyssignal (1092)
3007: Rødt stoppblinksignal (1094)
Antall lamper 1958
[stk]
3731: 1
3747: 3
3017: 4
3740: 2
Størrelse 1969
[mm]
3011: 100
3014: 300
3929: 200
Høyde, egen 1900
Tall [m]
Retning 5659
7984: 9
7987: 12
7978: 3
7981: 6
Etableringsår 10354
Tall
Driftsmerking 10477
Tekst
SCADA-merking 11712
Tekst
Produsent 1530
Tekst
Produktnavn 1452
Tekst
Leverandør 1490
Tekst
Tilleggsinformasjon 11002
Tekst
Arkivreferanse 11663
Tekst
Prosjektreferanse 11076
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12316
Tekst
Eier 11966
20497: Stat, Statens vegvesen
20498: Stat, Nye Veier
20499: Fylkeskommune
20500: Kommune
20501: Privat
20502: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 11998
20693: Statens vegvesen
20694: Nye Veier
20695: Fylkeskommune
20696: OPS
20697: Kommune
20698: Privat
20699: Uavklart
Geometri, punkt 4791
GeomPunkt
Utgår_Himmelretning 1896
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk