NVDB DatakatalogSignalhode 91

Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100091
<>
Type 1147
Blinkende signal foran jernbane (1096)
Gult blinksignal (1098)
Pilsignal, 1 lys, grønn rett framn (1082.2)
Pilsignal, 1 lys, grønn høyre (1082.3)
Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, rett fram(1082.2)
Hovedsignal, 3 lys (1080)
Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, høyre (1082.3)
Utgår_Pilsignal
Pilsignal, 2 lys, rød/gul, høyre (1082.3)
Pilsignal, 2 lys, rød/gul, rett fram (1082.2)
Pilsignal, 1 lys, grønn venstre (1082.1)
Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, venstre (1082.1)
Pilsignal, 2 lys, rød/gul, venstre (1082.1)
Utgår_Pilsignal, 3 lys
Pilsignal, 3 lys, venstre (1082.1)
Pilsignal, 3 lys, rett fram (1082.2)
Pilsignal, 3 lys, høyre (1082.3)
Signal for kollektivtrafikk (1088)
Sykkelsignal (1084)
Fotgjengersignal (1086)
Kjørefeltsignal (1090)
Tolyssignal (1092)
Rødt stoppblinksignal (1094)
Antall lamper 1958
1 stk
3 stk
4 stk
2 stk
Størrelse 1969
100 mm
300 mm
200 mm
Høyde, egen 1900
<Tall> [m]
Retning 5659
9
12
3
6
Oppsettingsår 10354
<Tall>
Driftsmerking 10477
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 11002
<Tekst>
Produktnavn 1452
<Tekst>
Produsentnavn 1530
<Tekst>
Leverandør 1490
<Tekst>
Prosjektreferanse 11076
<Tekst>
Geometri, punkt 4791
<GeomPunkt>
Utgår_Himmelretning 1896
<Tekst>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk