NVDB DatakatalogSykkelrute, hovednett by/tettsted 907

Hovedruter for sykling i byer og tettsteder. Rutene er normalt "vedtatt" i kommunedelplan eller kommunale temaplaner. Rutene er ofte utarbeidet i samarbeid mellom Statesn vegvesen og aktuell kommune.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100907
<>
Navn 10942
<Tekst>
Nummer 10943
<Tekst>
Skiltet 10944
Ja
Nei

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk