NVDB DatakatalogSykkelrute, hovednett by/tettsted 907

Hovedruter for sykling i byer og tettsteder. Rutene er normalt "vedtatt" i kommunedelplan eller kommunale temaplaner. Rutene er ofte utarbeidet i samarbeid mellom Statens vegvesen og aktuell kommune.

Egenskapstyper

Rutenavn 10942
Tekst
Rutenummer 10943
Tekst
Skiltet 10944
18288: Ja
18289: Nei
Tilleggsinformasjon 11652
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk