NVDB DatakatalogElektrisk komponent (test) 906

Enkelt teknisk/elektrisk komponent, som f.eks. sikring, jordfeilautomat eller kommunikasjonsutstyr

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100906
<>
Type 10938
Bryter
Sikring
Jordfeilbryter
Rele/Kontraktor
Strømforsyning
Stikkontakt
Rekkeklemme
Varme
Tilleggsinformasjon 10939
<Tekst>
Produktnavn 10936
<Tekst>
Produsentnavn 10935
<Tekst>
Geometri, punkt 10937
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk