NVDB DatakatalogBruksklasse, normaltransport, uoffisiell 905

Angir bruksklasse for normaltransport. Foreløpig versjon for intern bruk

Egenskapstyper

Bruksklasse 10902
18177: Bk10 - 50 tonn
18178: Bk10 - 42 tonn
18179: BkT8 - 50 tonn
18180: BkT8 - 40 tonn
18181: Bk8 - 32 tonn
18182: Bk6 - 28 tonn
18183: Spesiell begrensning
Bruksklasse vinter 10908
19641: Bk10 - 60 tonn
18234: Bk10 - 50 tonn
18235: BkT8 - 40 tonn
18236: Bk8 - 32 tonn
Maks vogntoglengde 10914
18257: 19,50
18258: 15,00
18259: 12,40
18260: Spesiell begrensning
Strekningsbeskrivelse 10920
Tekst
Maks totalvekt kjøretøy, skiltet 10927
Tall [t]
Maks totalvekt vogntog, skiltet 10928
Tall [t]
Merknad 11010
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk