NVDB DatakatalogBruksklasse, normaltransport 904

Gjeldende bruksklasse for normaltransport i vegliste.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100904
<>
Bruksklasse 10901
Bk10 - 50 tonn
Bk10 - 42 tonn
BkT8 - 50 tonn
BkT8 - 40 tonn
Bk8 - 32 tonn
Bk6 - 28 tonn
Spesiell begrensning
Bruksklasse vinter 10907
Bk10 - 50 tonn
BkT8 - 40 tonn
Bk8 - 32 tonn
Maks vogntoglengde 10913
Spesiell begrensning
19,50
15,00
12,40
Strekningsbeskrivelse 10919
<Tekst>
Maks totalvekt kjøretøy, skiltet 10925
<Tall> [t]
Maks totalvekt vogntog, skiltet 10926
<Tall> [t]
Merknad 11009
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk