NVDB DatakatalogBruksklasse, normaltransport 904

Gjeldende bruksklasse for normaltransport i vegliste.

Egenskapstyper

Bruksklasse 10901
18184: Bk10 - 50 tonn
18185: Bk10 - 42 tonn
18186: BkT8 - 50 tonn
18187: BkT8 - 40 tonn
18188: Bk8 - 32 tonn
18189: Bk6 - 28 tonn
18190: Spesiell begrensning
Bruksklasse vinter 10907
18231: Bk10 - 50 tonn
18232: BkT8 - 40 tonn
19640: Bk10 - 60 tonn
18233: Bk8 - 32 tonn
Maks vogntoglengde 10913
18256: Spesiell begrensning
18253: 19,50
18254: 15,00
18255: 12,40
Strekningsbeskrivelse 10919
Tekst
Maks totalvekt kjøretøy, skiltet 10925
Tall [t]
Maks totalvekt vogntog, skiltet 10926
Tall [t]
Merknad 11009
Tekst
Vegliste gjelder alltid 11210
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk