NVDB DatakatalogBruksklasse, spesialtransport, uoffisiell 903

Angir bruksklasse for spesialtransport. Foreløpig versjon for intern bruk

Egenskapstyper

Bruksklasse 10900
18192: Bk10 - 42 tonn
18193: BkT8 - 50 tonn
18194: BkT8 - 40 tonn
18195: Bk8 - 32 tonn
18196: Bk6 - 28 tonn
18197: Spesiell begrensning
18191: Bk10 - 50 tonn
Bruksklasse vinter 10906
18228: Bk10 - 50 tonn
18229: BkT8 - 40 tonn
18230: Bk8 - 32 tonn
19639: Bk10 - 60 tonn
Maks vogntoglengde 10912
18249: 19,50
18250: 15,00
18251: 12,40
18252: Spesiell begrensning
Veggruppe 10924
18264: A
18265: B
18266: Ikke
Strekningsbeskrivelse 10918
Tekst
Merknad 11008
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk