NVDB DatakatalogBruksklasse, spesialtransport 902

Gjeldende bruksklasse for spesialtransport i vegliste.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100902
<>
Bruksklasse 10899
Bk10 - 50 tonn
Bk10 - 42 tonn
BkT8 - 50 tonn
BkT8 - 40 tonn
Bk8 - 32 tonn
Bk6 - 28 tonn
Spesiell begrensning
Bruksklasse vinter 10905
Bk10 - 50 tonn
BkT8 - 40 tonn
Bk8 - 32 tonn
Maks vogntoglengde 10911
19,50
15,00
Veggruppe 10923
A
B
Ikke
Strekningsbeskrivelse 10917
<Tekst>
Merknad 11007
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk