NVDB DatakatalogBruksklasse, tømmertransport, uoffisiell 901

Angir bruksklasse for tømmertransport. Foreløpig versjon for intern bruk

Egenskapstyper

Bruksklasse 10898
18208: BkT8 - 40 tonn
18209: Bk8 - 32 tonn
21617: BkT8 - 60 tonn
18210: Bk6 - 28 tonn
18211: Spesiell begrensning
18205: Bk10 - 50 tonn
18206: Bk10 - 42 tonn
18207: BkT8 - 50 tonn
Bruksklasse vinter 10904
18224: Bk8 - 32 tonn
21616: BkT8 - 60 tonn
19637: Bk10 - 60 tonn
18222: Bk10 - 50 tonn
18223: BkT8 - 40 tonn
Maks vogntoglengde 10910
18241: 22,00
18242: 24,00
18243: 12,40
18244: Spesiell begrensning
18425: 19,50
18426: 15,00
Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav 12058
20913: Ja
20914: Nei
Strekningsbeskrivelse 10916
Tekst
Maks totalvekt 10922
[t]
18272: 60.0
18270: 50.0
18271: 56.0
Merknad 11006
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk