NVDB DatakatalogBruksklasse, tømmertransport, uoffisiell 901

Angir bruksklasse for tømmertransport. Foreløpig versjon for intern bruk

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100901
<>
Bruksklasse 10898
BkT8 - 40 tonn
Bk8 - 32 tonn
Bk6 - 28 tonn
Spesiell begrensning
Bk10 - 50 tonn
Bk10 - 42 tonn
BkT8 - 50 tonn
Bruksklasse vinter 10904
Bk8 - 32 tonn
Bk10 - 50 tonn
BkT8 - 40 tonn
Maks vogntoglengde 10910
22,00
24,00
12,40
Spesiell begrensning
19,50
15,00
Strekningsbeskrivelse 10916
<Tekst>
Maks totalvekt 10922
60.0 t
50.0 t
56.0 t
Merknad 11006
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk