NVDB DatakatalogBruksklasse, tømmertransport 900

Gjeldende bruksklasse for tømmertransport i vegliste

Egenskapstyper

Bruksklasse 10897
21618: BkT8 - 60 tonn
18212: Bk10 - 50 tonn
18213: Bk10 - 42 tonn
18214: BkT8 - 50 tonn
18215: BkT8 - 40 tonn
18216: Bk8 - 32 tonn
18217: Bk6 - 28 tonn
18218: Spesiell begrensning
Bruksklasse vinter 10903
21619: BkT8 - 60 tonn
19636: Bk10 - 60 tonn
18219: Bk10 - 50 tonn
18220: BkT8 - 40 tonn
18221: Bk8 - 32 tonn
Maks vogntoglengde 10909
18240: Spesiell begrensning
18423: 19,50
18424: 15,00
18237: 22,00
18238: 24,00
18239: 12,40
Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav 12057
20912: Nei
20911: Ja
Strekningsbeskrivelse 10915
Tekst
Maks totalvekt 10921
[t]
18267: 50.0
18268: 56.0
18269: 60.0
Merknad 11005
Tekst
Vegliste gjelder alltid 11208
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk