NVDB DatakatalogSignalpunkt 90

Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100090
<>
Oppsettingsutstyr 1875
Vegbom
Halvportal
Lysmast
Skiltbjelke/gitterdrager i tak
Egen stolpe
Helportal
Henger i tak/kabelbro
Wirestrekk
Vegg
Tilleggsutstyr 1963
Ikke tilleggsutstyr
Trykknapp for fotgjengere
Akustisk signal
Trykknapp for fotgjengere og akustisk signal
Fundamentering 1670
I/på fjell
I/på jordfundament
Jordstikk
Kum med fundament
I/på fjellfundament
Oppsettingsår 10355
<Tall>
Tilleggsinformasjon 1146
<Tekst>
Prosjektreferanse 11075
<Tekst>
Geometri, punkt 4790
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk