NVDB DatakatalogSignalpunkt 90

Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.

Egenskapstyper

Oppsettingsutstyr 1875
16737: Vegbom
2870: Halvportal
2966: Lysmast
18487: Skiltbjelke/gitterdrager i tak
2968: Egen stolpe
2873: Helportal
2971: Henger i tak/kabelbro
2876: Wirestrekk
2973: Vegg
Tilleggsutstyr 1963
18308: Ikke tilleggsutstyr
2989: Trykknapp for fotgjengere
2990: Akustisk signal
2991: Trykknapp for fotgjengere og akustisk signal
Fundamentering 1670
3264: I/på fjell
2434: I/på jordfundament
2425: Jordstikk
3930: Kum med fundament
2429: I/på fjellfundament
Etableringsår 10355
Tall
Tilleggsinformasjon 1146
Tekst
Prosjektreferanse 11075
Tekst
Geometri, punkt 4790
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk