NVDB DatakatalogKantstein 9

Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1)

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100009
<>
Materialtype 1092
Betong, prefabrikkerte element
Betong
Granitt
Asfalt
Skifer/heller
Betong, plasstøpt
Avvisning 4082
Avvisende
Ikke avvisende
Kantsteinsprofil 1655
Holdeplasskantstein
Rett
Liten fas
Stor fas
Skrådd vertikal visflate
Avrundet
Bredde, gjennomsnitt 1678
<Tall> [m]
Elementlengde 1966
<Tall> [m]
Lengde 1301
<Tall> [m]
Høyde, egen 10424
<Tall> [cm]
Høyde over vegdekke 2052
<Tall> [m]
Byggeår 10315
<Tall>
Produktnavn 1431
<Tekst>
Fabrikant 1509
<Tekst>
Leverandør 1468
<Tekst>
Eier 5815
Stat
Uavklart
Privat
Kommune
Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 5803
Kommune
Statens vegvesen
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11032
<Tekst>
Geometri, linje 4717
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk