NVDB DatakatalogKantstein 9

Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1)

Egenskapstyper

Materialtype 1092
3332: Betong, prefabrikkerte element
2199: Betong
3591: Granitt
5463: Asfalt
3592: Skifer/heller
3326: Betong, plasstøpt
Avvisning 4082
5083: Avvisende
5084: Ikke avvisende
Kantsteinsprofil 1655
17302: Holdeplasskantstein
2408: Rett
2409: Liten fas
2410: Stor fas
2411: Skrådd vertikal visflate
2412: Avrundet
Bredde, gjennomsnitt 1678
Tall [m]
Elementlengde 1966
Tall [m]
Lengde 1301
Tall [m]
Høyde, egen 10424
Tall [cm]
Høyde over vegdekke 2052
Tall [m]
Bakstøp/armering 12565
21667: Ja
21668: Nei
Etableringsår 10315
Tall
Produsent 1509
Tekst
Produktnavn 1431
Tekst
Leverandør 1468
Tekst
Tilleggsinformasjon 11547
Tekst
Prosjektreferanse 11032
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12267
Tekst
Eier 5815
18592: Stat, Nye Veier
8210: Stat, Statens vegvesen
17667: Uavklart
8262: Privat
8236: Kommune
10702: Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 5803
8224: Kommune
8198: Statens vegvesen
18743: Nye Veier
18872: OPS
19912: Fylkeskommune
8250: Privat
17691: Uavklart
Geometri, linje 4717
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk