NVDB DatakatalogKalksementpeler 897

Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved nedboring av kalksementpeler.

Egenskapstyper

Mønster 10786
17536: Enkel ribbe
17537: Dobbel ribbe
17538: Blokk
17535: Enkeltpeler
Dybde til bunn 10787
Tall [m]
Dybde til topp 10788
Tall [m]
Areal 11371
Tall [m2]
Etableringsår 11372
Tall
Tilleggsinformasjon 10790
Tekst
Arkivreferanse 11329
Tekst
Prosjektreferanse 11178
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12438
Tekst
Eier 10801
17554: Fylkeskommune
17555: Stat, Statens vegvesen
17556: Kommune
17557: Privat
18661: Stat, Nye Veier
17644: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 10802
18706: Nye Veier
18835: OPS
20005: Fylkeskommune
17558: Statens vegvesen
17559: Kommune
17560: Privat
17789: Uavklart
Geometri, flate 10789
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk