NVDB DatakatalogKalksementpeler 897

Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved nedboring av kalksementpeler.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100897
<>
Mønster 10786
Enkel ribbe
Dobbel ribbe
Blokk
Enkeltpeler
Dybde til bunn 10787
<Tall> [m]
Dybde til topp 10788
<Tall> [m]
Tilleggsinformajson 10790
<Tekst>
Eier 10801
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 10802
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11178
<Tekst>
Prosjektreferanse 11206
<Tekst>
Geometri, flate 10789
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk