NVDB DatakatalogVegROS 895

Punkt/strekning i vegnettet hvor det er økt risiko og sårbarhet for langvarige fremkommelighetsbrudd. Merknad: Skal ha minst 10 meters utstrekning

Egenskapstyper

01_Bruddhendelse 11012
18469: Veg stengt
18470: Tunnel stengt
18471: Bru stengt
18472: Ferje/ferjekai stengt
02_Bruddårsak spesifikk 10749
17410: Bilberging (Vogntog)
17411: Brann (i objekter på/nær vegen)
17413: Dreneringssvikt
17415: Farlig gods ulykke
18535: Annen årsak
18536: Nedfall fra fjellskjæring
17417: Flom
17418: Fundamenteringssvikt
17419: Høyde - lengde - bredde - vekt
17421: Skred kvikkleire
17422: Skred jord
17424: Skred snø
17425: Skred stein
17426: Stormflo
17427: Strømbrudd
17430: Ulykkespunkt/-strekning
17431: Utglidning
17432: Vind
17433: Snø
03_Sted 10750
Tekst
04_Beskrivelse 10751
Tekst
05_Bruddårsak hovedgruppe 11864
20085: Natur
20086: Trafikk
20087: Konstruksjon
06_Bruddårsak undergruppe 11865
20088: Skred
20089: Flom
20090: Vær
20091: Ulykke
20092: Konstruksjonsfeil
20093: Teknisk svikt
10_Risiko 11016
18436: Liten
18437: Middels
18438: Stor
11_Trussel 11013
18427: Liten
18428: Middels
18429: Stor
12_Verdi 11014
18432: Stor
18430: Liten
18431: Middels
13_Sårbarhet 11015
18433: Liten
18434: Middels
18435: Stor
14_Usikkerhet 11246
18537: Liten
18538: Middels
18539: Stor
15_Faglig grunnlag 11247
18540: Nivå1
18541: Nivå 2
18542: Nivå 3
20_Tiltak Investering/utbedring 11024
Tekst
21_Tiltak Drift/vedlikehold 11025
Tekst
22_Tiltak Beredskap 11026
Tekst
23_Tiltak Kartlegging/analyse 11027
Tekst
50_Merknad 10752
Tekst
60_Arkivnummer 10754
Tekst
70_Metadata 10753
Tekst
Geometri, hjelpelinje 11011
GeomLinje eller Kurve
Utgår_30_Faktorvekt Sannsynlighet 11017
18439: Liten
18440: Middels
18441: Stor
Utgår_31_Faktorvekt Omfang 11019
18445: Liten
18446: Middels
18447: Stor
Utgår_32_Faktorvekt Varighet 11020
18448: Liten
18449: Middels
18450: Stor
Utgår_33_Faktorvekt Viktighet 11021
18451: Liten
18452: Middels
18453: Stor
Utgår_37_Faktorvekt Omkjøring 11022
18454: Liten
18455: Middels
18456: Stor
Utgår_38_Faktorvekt Beredskap 11023
18457: Liten
18458: Middels
18459: Stor
Utgår_35_Faktorvekt ÅDT 11187
18480: Stor
18478: Liten
18479: Middels
Utgår_36_Faktorvekt Andel tunge 11188
18481: Liten
18482: Middels
18483: Stor
Utgår_34_Faktorvekt TBK 11189
18484: Liten
18485: Middels
18486: Stor

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk