NVDB DatakatalogVegROS punkt 895

Punkt/strekning i vegnettet hvor det er økt risiko og sårbarhet for langvarige fremkommelighetsbrudd. Merknad: Skal ha minst 10 meters utstrekning

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100895
<>
Bruddhendelse 11012
Veg stengt
Tunnel stengt
Bru stengt
Ferje/ferjekai stengt
Bruddårsak 10749
Bilberging (Vogntog)
Brann (i objekter på/nær vegen)
Utgår_Bru stengt
Dreneringssvikt
Utgår_Dambrudd
Farlig gods ulykke
Utgår_Ferje/ferjekai ute av drift
Flom
Fundamenteringssvikt
Høyde - lengde - bredde - vekt
Utgår_knutepunkt - stengt
Skred kvikkleire
Skred jord
Utgår_Skred leire
Skred snø
Skred stein
Stormflo
Strømbrudd
Utgår_Tunnel stengt
Ulykkespunkt/-strekning
Utglidning
Vind
Værforhold
Sted 10750
<Tekst>
Beskrivelse 10751
<Tekst>
Tiltak Investering/utbedring 11024
<Tekst>
Tiltak Drift/vedlikehold 11025
<Tekst>
Tiltak Beredskap 11026
<Tekst>
Tiltak Kartlegging/analyse 11027
<Tekst>
Faktorvekt Trussel 11013
Liten
Middels
Stor
Faktorvekt Verdi 11014
Stor
Liten
Middels
Faktorvekt Sårbarhet 11015
Liten
Middels
Stor
Risiko 11016
Liten
Middels
Stor
Faktorvekt Sannsynlighet 11017
Liten
Middels
Stor
Faktorvekt Omfang 11019
Liten
Middels
Stor
Faktorvekt Varighet 11020
Liten
Middels
Stor
Faktorvekt Viktighet 11021
Liten
Middels
Stor
Faktorvekt Omkjøring 11022
Liten
Middels
Stor
Faktorvekt ÅDT 11187
Stor
Liten
Middels
Faktorvekt Andel tunge 11188
Liten
Middels
Stor
Faktorvekt TBK 11189
Liten
Middels
Stor
Faktorvekt Beredskap 11023
Lav
Middels
Høy
Merknad 10752
<Tekst>
Arkivnummer 10754
<Tekst>
Metadata 10753
<Tekst>
Geometri, linje 11011
<GeomLinje eller Kurve>
Utgår_Status framkommelighet 10755
Grønn
Gul
Rød
Utgår_Status framkommelighet etter besluttede tilt 10756
Grønn
Gul
Rød
Utgår_Status framkommelighet etter nye tiltak 10757
Gul
Rød
Grønn
Utgår_Årsak 10758
<Tekst>
Utgår_Konsekvens 10759
<Tekst>
Utgår_Besluttede tiltak 10760
<Tekst>
Utgår_Foreslåtte tiltak 10761
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk