NVDB DatakatalogVegROS punkt 895

Punkt/strekning i vegnettet hvor det er økt risiko og sårbarhet for langvarige fremkommelighetsbrudd. Merknad: Skal ha minst 10 meters utstrekning

Egenskapstyper

01_Bruddhendelse 11012
18469: Veg stengt
18470: Tunnel stengt
18471: Bru stengt
18472: Ferje/ferjekai stengt
02_Bruddårsak 10749
17410: Bilberging (Vogntog)
17411: Brann (i objekter på/nær vegen)
17412: Utgår_Bru stengt
17413: Dreneringssvikt
17414: Utgår_Dambrudd
17415: Farlig gods ulykke
17416: Utgår_Ferje/ferjekai ute av drift
17417: Flom
17418: Fundamenteringssvikt
17419: Høyde - lengde - bredde - vekt
17420: Utgår_knutepunkt - stengt
17421: Skred kvikkleire
17422: Skred jord
17423: Utgår_Skred leire
17424: Skred snø
17425: Skred stein
17426: Stormflo
17427: Strømbrudd
17429: Utgår_Tunnel stengt
17430: Ulykkespunkt/-strekning
17431: Utglidning
17432: Vind
17433: Værforhold
18535: Annen årsak
18536: Nedfall fra fjellskjæring
03_Sted 10750
Tekst
04_Beskrivelse 10751
Tekst
10_Risiko 11016
18436: Liten
18437: Middels
18438: Stor
11_Trussel 11013
18427: Liten
18428: Middels
18429: Stor
12_Verdi 11014
18432: Stor
18430: Liten
18431: Middels
13_Sårbarhet 11015
18433: Liten
18434: Middels
18435: Stor
14_Usikkerhet 11246
18537: Liten
18538: Middels
18539: Stor
15_Faglig grunnlag 11247
18540: Nivå1
18541: Nivå 2
18542: Nivå 3
20_Tiltak Investering/utbedring 11024
Tekst
21_Tiltak Drift/vedlikehold 11025
Tekst
22_Tiltak Beredskap 11026
Tekst
23_Tiltak Kartlegging/analyse 11027
Tekst
30_Faktorvekt Sannsynlighet 11017
18439: Liten
18440: Middels
18441: Stor
31_Faktorvekt Omfang 11019
18445: Liten
18446: Middels
18447: Stor
32_Faktorvekt Varighet 11020
18448: Liten
18449: Middels
18450: Stor
33_Faktorvekt Viktighet 11021
18451: Liten
18452: Middels
18453: Stor
34_Faktorvekt TBK 11189
18484: Liten
18485: Middels
18486: Stor
35_Faktorvekt ÅDT 11187
18480: Stor
18478: Liten
18479: Middels
36_Faktorvekt Andel tunge 11188
18481: Liten
18482: Middels
18483: Stor
37_Faktorvekt Omkjøring 11022
18454: Liten
18455: Middels
18456: Stor
38_Faktorvekt Beredskap 11023
18457: Liten
18458: Middels
18459: Stor
50_Merknad 10752
Tekst
60_Arkivnummer 10754
Tekst
70_Metadata 10753
Tekst
Geometri, linje 11011
GeomLinje eller Kurve
Utgår_Status framkommelighet 10755
17401: Grønn
17402: Gul
17403: Rød
Utgår_Status framkommelighet etter besluttede tilt 10756
17404: Grønn
17405: Gul
17406: Rød
Utgår_Status framkommelighet etter nye tiltak 10757
17408: Gul
17409: Rød
17407: Grønn
Utgår_Årsak 10758
Tekst
Utgår_Konsekvens 10759
Tekst
Utgår_Besluttede tiltak 10760
Tekst
Utgår_Foreslåtte tiltak 10761
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk