NVDB DatakatalogBruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell 894

Angir bruksklasse for 12/100 - vegnett. Foreløpig versjon for intern bruk

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100894
<>
Strekningsbeskrivelse 10780
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk