NVDB DatakatalogSignalanlegg 89

System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs rødblink i en ende av en tunnel er et annet saignalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.

Egenskapstyper

Anleggsnummer 8809
Tekst
Navn 7570
Tekst
Bruksområde 1273
2977: Skyttelsignalanlegg
2978: Rødt stoppblinksignal, bru
2979: Kjørefeltsignal
2980: Rødt stoppblinksignal, annen fare
18277: Signaler for rampekontroll
11718: Parkering
4870: Rødt stoppblinksignal, høgfjellsstrekning
4871: Rødt stoppblinksignal, skred/skredfare
11719: Rødt stoppblinksignal, vind/uvær
4872: Ferjekai
11720: Rødt stoppblinksignal, utrykningsstasjon
4873: Bomstasjon
11721: Gult blinksignal
4874: Blinkende signal foran jernbane
4875: Rødt stoppblinksignal, lav høyde
4876: Rødt stoppblinksignal, tunnel
2974: Vegkryss
2975: Gangfelt
Vedtaksnummer 1889
Tekst
Igangsettingsdato 8813
Dato
Tidsstyrt 8816
11722: Ja
11723: Nei
Trafikkstyrt 8817
11745: Ja
11746: Nei
Samkjørt 8818
11724: Ja
11725: Nei
Områdestyring 8819
11726: Ja
11727: Nei
Overvåking fra VTS 8820
11728: Ja
11729: Nei
Styring fra VTS 3758
4725: Ja
Energitilførsel 8822
11735: Spenningsbånd I
11736: Spenningsbånd II
Lyshoder 8823
11732: Glødelampe spenningsbånd I
11733: Glødelampe spenningsbånd II
18309: Kombinajson Led/Glødelampe
11734: LED
Tilleggsinformasjon 8811
Tekst
Prosjektreferanse 11074
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12314
Tekst
Eier 7998
17571: Uavklart
10726: Fylkeskommune
18567: Stat, Nye Veier
10264: Stat, Statens vegvesen
10328: Kommune
10392: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 3824
9808: Kommune
9809: Privat
17699: Uavklart
19901: Fylkeskommune
18702: Nye Veier
9807: Statens vegvesen
18831: OPS
Geometri, punkt 4789
GeomPunkt
Geometri, linje 8919
GeomLinje eller Kurve
Utgår_Byggeår 10353
Tall
Utgår_Overvåkning fra betjeningssentral 8821
11730: Ja
11731: Nei
Utgår_Styring fra betjeningssentral 3753
4723: Ja
Utgår_Styring 1959
2981: Sentralstyrt
2982: Detektor
2983: Sentralstyrt/detektor
2984: Trykknapp/sentralstyrt
2985: Trykknapp/detektor
2986: Trykknapp/sentralstyrt/detektor
2987: Trykknapp

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk