NVDB DatakatalogSignalanlegg 89

System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs rødblink i en ende av en tunnel er et annet saignalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100089
<>
Anleggsnummer 8809
<Tekst>
Navn 7570
<Tekst>
Bruksområde 1273
Skyttelsignalanlegg
Rødt stoppblinksignal, bru
Kjørefeltsignal
Rødt stoppblinksignal, annen fare
Signaler for rampekontroll
Rødt stoppblinksignal, høgfjellsstrekning
Parkering
Rødt stoppblinksignal, skred/skredfare
Rødt stoppblinksignal, vind/uvær
Ferjekai
Rødt stoppblinksignal, utrykningsstasjon
Bomstasjon
Gult blinksignal
Blinkende signal foran jernbane
Rødt stoppblinksignal, lav høyde
Rødt stoppblinksignal, tunnel
Vegkryss
Gangfelt
Vedtaksnummer 1889
<Tekst>
Igangsettingsdato 8813
<Dato>
Tidsstyrt 8816
Ja
Nei
Trafikkstyrt 8817
Ja
Nei
Samkjørt 8818
Ja
Nei
Områdestyring 8819
Ja
Nei
Overvåking fra VTS 8820
Ja
Nei
Styring fra VTS 3758
Ja
Energitilførsel 8822
Spenningsbånd I
Spenningsbånd II
Lyshoder 8823
Glødelampe spenningsbånd I
Glødelampe spenningsbånd II
Kombinajson Led/Glødelampe
LED
Tilleggsinformajson 8811
<Tekst>
Eier 7998
Uavklart
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 3824
Kommune
Privat
Uavklart
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11074
<Tekst>
Geometri, punkt 4789
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8919
<GeomLinje eller Kurve>
Utgår_Byggeår 10353
<Tall>
Utgår_Overvåkning fra betjeningssentral 8821
Ja
Nei
Utgår_Styring fra betjeningssentral 3753
Ja
Utgår_Styring 1959
Sentralstyrt
Detektor
Sentralstyrt/detektor
Trykknapp/sentralstyrt
Trykknapp/detektor
Trykknapp/sentralstyrt/detektor
Trykknapp

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk