NVDB DatakatalogBruksklasse, modulvogntog 889

Gjeldende bruksklasse for modulvogntog i vegliste

Egenskapstyper

Strekningsbeskrivelse 10738
Tekst
Maks tillatt totalvekt 10741
17394: Bk 10/50
17395: Bk 10/60
Maks tillatt vogntoglengde 10742
[m]
17396: 25.25
Vinterstengt for 60 tonn 10743
17397: V
Gjelder ikke linksemitrailer 10744
17398: L
Merknad 11544
Tekst
Vegliste gjelder alltid 10745
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk