NVDB DatakatalogBruksklasse, modulvogntog 889

Gjeldende bruksklasse for modulvogntog i vegliste

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100889
<>
Strekningsbeskrivelse 10738
<Tekst>
Maks tillatt totalvekt 10741
Bk 10/50
Bk 10/60
Maks tillatt vogntoglengde 10742
25.25 m
Vinterstengt for 60 tonn 10743
V
Gjelder ikke linksemitrailer 10744
L
Veglisteversjon 10745
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk