NVDB DatakatalogOmkjøringsrute 886

Strekning/rute som anbefales for omkjøring for en eller flere stengningslenker

Egenskapstyper

Strekningsnavn 10700
Tekst
Retning 10704
17290: Begge
17291: En veg
Omkjøring for veg 10797
Tekst
Nivå 10702
17288: Lokal
17289: Overordnet
Merknad 10703
Tekst
Økt kjørelengde 10763
Tall [km]
Økt kjøretid 10767
Tall [min]
Kjøretøykategori 10764
17434: Lette kjøretøy
17435: Alle kjøretøy

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk