NVDB DatakatalogOmkjøringsrute 886

Strekning/rute som anbefales for omkjøring for en eller flere stengningslenker

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100886
<>
Strekningsnavn 10700
<Tekst>
Retning 10704
Begge
En veg
Omkjøring for veg 10797
<Tekst>
Nivå 10702
Lokal
Overordnet
Merknad 10703
<Tekst>
Økt kjørelengde 10763
<Tall> [km]
Økt kjøretid 10767
<Tall> [min]
Kjøretøykategori 10764
Lette kjøretøy
Alle kjøretøy

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk