NVDB DatakatalogSanntidsinformasjon, kollektivtrafikk 885

Elektronisk skjerm som viser sanntidsinformasjon knyttet til kollektivtrafikk.Kan f. eks. være informasjon om avgangstider, forsinkelser, mm.

Egenskapstyper

Oppsettingsutstyr 10691
17264: Leskur
17265: Eget oppsettingsutstyr
17266: Vegg/mur
17267: Annen stolpe
Høyde 10690
Tall [m]
Etableringsår 10733
Tall
Produsent 12218
Tekst
Produktnavn 10689
Tekst
Tilleggsinformasjon 11651
Tekst
Prosjektreferanse 11177
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12437
Tekst
Eier 10687
18627: Stat, Nye Veier
17259: Stat, Statens vegvesen
17260: Fylkeskommune
17261: Kommune
17262: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 10688
20004: Fylkeskommune
17257: Kommune
17258: Privat
18668: Nye Veier
18797: OPS
17263: Statens vegvesen
Geometri, punkt 10692
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk