NVDB DatakatalogSanntidsinformasjon, kollektivtrafikk 885

Elektronisk skjerm som viser sanntidsinformajson knyttet til kollektivtrafikk.Kan f.eks være informasjon om avgangstider, forsinkelser, mm.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100885
<>
Oppsettingsutstyr 10691
Leskur
Eget oppsettingsutstyr
Vegg/mur
Annen stolpe
Høyde 10690
<Tall> [m]
Oppsettingsår 10733
<Tall>
Produktinformasjon 10689
<Tekst>
Eier 10687
Statens vegvesen
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 10688
Kommune
Privat
Stat
Prosjektreferanse 11177
<Tekst>
Geometri, Punkt 10692
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk