NVDB DatakatalogSkredutsatt veg 883

Vegstrekning som periodevis er stengt av skred eller skredfare og som er avgrenset av bommer eller annet sperremateriell.

Egenskapstyper

Navn 10676
Tekst
Skredtype1 10678
17234: Stein
17235: Jord/løsmasse
17236: Snø
17237: Is
17238: Flomskred
17239: Is/stein
17240: Sørpeskred
17241: Utglidning av v eg
Skredtype2 12102
21027: Stein
21028: Jord/løsmasse
21029: Snø
21030: Is
21031: Flomskred
21032: Is/stein
21033: Sørpeskred
21034: Utglidning av v eg
Skredtype3 12103
21040: Is/stein
21041: Sørpeskred
21042: Utglidning av v eg
21043: Flere enn tre skredtyper
21035: Stein
21036: Jord/løsmasse
21037: Snø
21038: Is
21039: Flomskred
Gjentakelsesintervall 10679
17242: Flere ganger per måned
17243: 1-2 ganger årlig
17244: Flere ganger per år
17245: Hver 2.-5. år
17246: Sjeldnere enn hvert 5. år
Skredfarevurdering 12226
21336: Ja
21337: Nei
Tilleggsinformasjon 10680
Tekst

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk