NVDB DatakatalogSkredutsatt veg 883

Vegstrekning som periodevis er stengt av skred eller skredfare og som er avgrenset av bommer eller annet sperremateriell.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100883
<>
Navn 10676
<Tekst>
Skredtype 10678
Stein
Jord/løsmasse
Snø
Is
Flomskred
Is/stein
Sørpeskred
Utglidning av v eg
Gjentakelsesintervall 10679
Flere ganger per måned
1-2 ganger årlig
Flere ganger per år
Hver 2.-5. år
Sjeldnere enn hvert 5. år
Tilleggsinformasjon 10680
<Tekst>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk