NVDB DatakatalogVannhåndteringsanlegg 882

System som samler opp drensvann og overvann før utslipp i resipient.

Egenskapstyper

Navn 10602
Tekst
Tankbillekkasje 10608
17024: Mindre tankbil
17025: Kun mindre lekkasjer
17026: Hånderes ikke spesielt
17023: Stor tankbil
Rensing 10607
17038: Ja
17039: Nei
Resipient 10448
Tekst
Vaskevann tunnel 10603
17013: Ja
17014: Nei
Sikring 10449
16899: Inngjerdet
16900: Åpent
Overvann 10604
17015: Fra tunnel
17016: Fra veg i dagen
17017: Fra veg i dagen og tunnel
17018: Ikke overvann
Drensvann 10605
17019: Fra tunnel
17020: Fra veg i dagen
17021: Fra veg i dagen og tunnel
17022: Ikke drensvann
Bassenginndeling 10450
16901: Adskilte basseng
16902: Basseng vegg i vegg
16903: Felles basseng
Materialbruk, rør 10458
16922: Betong
16923: Plast
Tilgang for slamfjerning 10459
16924: Slamsugingsbil
16925: Lastebil/gravemaskin
Adkomst, beskrivelse 10599
Tekst
Etableringsår 10601
Tall
Tilleggsinformasjon 10600
Tekst
Arkivnummer, utslippstillatelse 10606
Tekst
Prosjektreferanse 11478
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12436
Tekst
Eier 10609
17027: Fylkeskommune
17028: Kommune
17030: Privat
18662: Stat, Nye Veier
17639: Uavklart
17032: Stat, Statens vegvesen
Vedlikeholdsansvarlig 10610
20003: Fylkeskommune
17029: Kommune
18741: Nye Veier
18870: OPS
17031: Privat
17033: Statens vegvesen
17788: Uavklart
Geometri, punkt 10668
GeomPunkt
Geometri, linje 10785
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10669
GeomFlate

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk