NVDB DatakatalogVannhåndteringsanlegg 882

System som samler opp drensvann og overvann før utslipp i resipient.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100882
<>
Navn 10602
<Tekst>
Tankbillekkasje 10608
Mindre tankbil
Kun mindre lekkasjer
Hånderes ikke spesielt
Stor tankbil
Rensing 10607
Ja
Nei
Arkivnummer, utslippstillatelse 10606
<Tekst>
Resipient 10448
<Tekst>
Vaskevann tunnel 10603
Ja
Nei
Sikring 10449
Inngjerdet
Åpent
Overvann 10604
Fra tunnel
Fra veg i dagen
Fra veg i dagen og tunnel
Ikke overvann
Drensvann 10605
Fra tunnel
Fra veg i dagen
Fra veg i dagen og tunnel
Ikke drensvann
Bassenginndeling 10450
Adskilte basseng
Basseng vegg i vegg
Felles basseng
Materialbruk, rør 10458
Betong
Plast
Tilgang for slamfjerning 10459
Slamsugingsbil
Lastebil/gravemaskin
Adkomst, beskrivelse 10599
<Tekst>
Byggeår 10601
<Tall>
Tilleggsinformasjon 10600
<Tekst>
Eier 10609
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Stat
Vedlikeholdsansvarlig 10610
Kommune
Privat
Statens vegvesen
Uavklart
Geometri, punkt 10668
<GeomPunkt>
Geometri, linje 10785
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 10669
<GeomFlate>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk