NVDB DatakatalogKlimaanlegg 881

Anlegg (varmepumpe) for oppvarming og eller kjøling av ett eller flere rom. Benyttes i bygg eller i fjellrom.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100881
<>
Bruksområde 10568
Varming
Kjøling
Kjøling/varming
Antall kompressorer 10567
<Tekst>
Plassering 10575
<Tekst>
Driftsattår 10574
<Tall>
Driftsmerking 10571
<Tekst>
Produktinformasjon 10569
<Tekst>
Eier 10573
Uavklart
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Stat
Vedlikeholdsansvarlig 10572
Privat
Statens vegvesen
Uavklart
Fylkeskommune
Kommune
Prosjektreferanse 11176
<Tekst>
Geometri, punkt 10570
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk