NVDB DatakatalogKlimaanlegg 881

Anlegg (varmepumpe) for oppvarming og eller kjøling av ett eller flere rom. Benyttes i bygg eller i fjellrom.

Egenskapstyper

Bruksområde 10568
16951: Varming
16952: Kjøling
16953: Kjøling/varming
Antall kompressorer 10567
Tekst
Plassering 10575
Tekst
Driftsattår 10574
Tall
Driftsmerking 10571
Tekst
Produktinformasjon 10569
Tekst
Eier 10573
18546: Stat, Nye Veier
17637: Uavklart
16954: Fylkeskommune
16955: Kommune
16956: Privat
16957: Stat, Statens vegvesen
Vedlikeholdsansvarlig 10572
16960: Privat
18736: Nye Veier
16961: Statens vegvesen
18865: OPS
17786: Uavklart
16958: Fylkeskommune
16959: Kommune
Prosjektreferanse 11176
Tekst
Geometri, punkt 10570
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk