NVDB DatakatalogUlykkesstrekning, egendefinert 880

En strekning på vegen som er særlig ulykkesbelastet. En strekning med egendefinert lengde som har som har et egendefinert antall ulykker med personskade innenfor et egendefinert tidsrom.

Egenskapstyper

Fom. ulykkesdato 10550
Dato
Tom. ulykkesdato 10551
Dato
Krav til antall ulykker 10552
Tall [stk]
Lengde ulykkesstrekning 10553
Tall [m]
Antall ulykker 10556
Tall [stk]
Antall drepte 10557
Tall [stk]
Antall meget alvorlig skadde 10558
Tall [stk]
Antall alvorlig skadde 10559
Tall [stk]
Antall lettere skadde 10560
Tall [stk]

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk