NVDB DatakatalogUlykkesstrekning, egendefinert 880

En strekning på vegen som er særlig ulykkesbelastet. En strekning med egendefinert lengde som har som har et egendefinert antall ulykker med personskade innenfor et egendefinert tidsrom.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100880
<>
Fom. ulykkesdato 10550
<Dato>
Tom. ulykkesdato 10551
<Dato>
Krav til antall ulykker 10552
<Tall> [stk]
Lengde ulykkesstrekning 10553
<Tall> [m]
Antall ulykker 10556
<Tall> [stk]
Antall drepte 10557
<Tall> [stk]
Antall meget alvorlig skadde 10558
<Tall> [stk]
Antall alvorlig skadde 10559
<Tall> [stk]
Antall lettere skadde 10560
<Tall> [stk]

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk