NVDB DatakatalogLysarmatur 88

Lyskilde med innfatning

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100088
<>
Lyskilde type 2077
QL
Natrium, lavtrykk
LED
Lysstoffrør
Glødelampe
Kvikksølv
Metallhalogen
Utgår_Natrium, høytrykk, ellipsoideform
Natrium, høytrykk
Effekt 10805
<Tall> [W]
Høyde over veg 2054
<Tall> [m]
Antall lyskilder per armatur 1955
1 stk
5 stk
6 stk
3 stk
4 stk
2 stk
Antall armaturer i belysningspkt 2199
7 stk
8 stk
6 stk
1 stk
2 stk
3 stk
4 stk
5 stk
Inngår i nødsystemet 10012
Ja
Nei
Produktnavn, armatur 1451
<Tekst>
Optikk 9563
Reflektor
Linse
Reflektor og linse
Direkte lys
Konstant lysutbytte 9567
Ja
Nei
Dimming 8402
Ja
Nei
Utstyrsklasse 10014
Ujorda
Jorda
Dobbeltisolert
Driftsstrøm, udimmet 9562
<Tall> [mA]
Lysflux 10011
<Tall> [lum]
LED, antall dioder 9561
<Tall> [stk]
LED, effekt per stk 9560
<Tall> [W]
Avskjerming, type 3884
Skjerm, plan
Skjerm, buet
Skjerm, dyptrukket
Skjerm, halvbuet
Åpen
LED, Effekt armatur, totalt (test) 9559
<Tall> [W]
Avskjerming, materiale 8401
Plant
Buet
Fargetemperatur 9564
<Tall> [Kelvin]
Fargegjengivelsesindeks 9565
<Tall>
Utskiftbare lyskilder 9568
Ja
Nei
Armaturnummer 10585
<Tekst>
Kommunikasjonsenhet 10584
<Tekst>
Driftsattår 10007
<Tall>
Driftsmerking 10008
<Tekst>
Produsentnavn, armatur 1529
Siemens/Siteco
Jernkonst
Aeg
AEC Illuminazione
Thorn
Philips
Siemens
Ifa
Noral
Seelux
Urbis
Multilux
Defa
Produsentnavn lyskilde 9557
<Tekst>
Produsentnavn driver 9558
<Tekst>
Eier 9953
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Eier, navn 10010
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 9955
Privat
Uavklart
Statens vegvesen
Kommune
Prosjektreferanse 11073
<Tekst>
Geometri, punkt 4788
<GeomPunkt>
Utgår_Type 1145
Lyskaster
Veglys
Tunnel
Park
Utgår_Lengde 1326
<Tall> [m]
Utgår_Leverandør 1489
<Tekst>
Utgår_Lampeinnstilling 3845
<Tekst>
Utgår_Utleggerarmens lengde 8403
0.5 m
1.0 m
1.5 m
2.0 m
2.5 m
3.0 m

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk