NVDB DatakatalogTilstandsgrad, kum 879

Angir tilstandsgrader for kum

Egenskapstyper

TG Skade kum 10612
17041: 0
17171: 9
17093: 2
17145: 8
17067: 1
17119: 3
Merknad Skade kum 10659
Tekst
TG Skade sluk, rist, lokk i fast dekke 10615
17122: 3
17044: 0
17174: 9
17096: 2
17148: 8
17070: 1
Merknad Skade sluk, rist, lokk i fast dekke 10663
Tekst
TG Skade rist, lokk utenfor fast dekke 10617
17072: 1
17124: 3
17046: 0
17176: 9
17098: 2
17150: 8
Merknad Skade rist, lokk utenfor fast dekke 10662
Tekst
TG Byggefeil, montering/tetthet/frostsikring 10619
17152: 8
17074: 1
17126: 3
17048: 0
17178: 9
17100: 2
Merknad Byggefeil, montering/tetthet/frostsikring 10649
Tekst
TG Kapasitet sandfangkum (slamrom) 10622
17155: 8
17077: 1
17129: 3
17051: 0
17181: 9
17103: 2
Merknad Kapasitet sandfangkum (slamrom) 10654
Tekst
TG Kapasitet sluk/rist 10625
17184: 9
17106: 2
17158: 8
17080: 1
17132: 3
17054: 0
Merknad Kapasitet sluk/rist 10655
Tekst
TG Samlet vurdering teoretisk, automatikk 10629
17136: 3
17058: 0
17188: 9
17110: 2
17162: 8
17084: 1
TG Samlet vurdering praktisk, manuell 10632
17139: 3
17061: 0
17191: 9
17113: 2
17165: 8
17087: 1
Merknad Samlet vurdering 10541
Tekst
Driftstilstand 10637
17196: Ikke tømt
17199: Tømt
Merknad driftstilstand 10695
Tekst
Vannføring 10643
17217: Stående vann
17220: Tørrlagt
17208: Liten
17211: Stor
17214: Årsvariasjon
Type registrering 10640
17202: Hoved
17205: Årlig
Registreringsdato 10545
Dato
Signatur 10546
Tekst
Geometri, punkt 10547
GeomPunkt

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk