NVDB DatakatalogTilstandsgrad, kum 879

Angir tilstandsgrader for kum

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100879
<>
TG Skade kum 10612
0
9
2
8
1
3
Merknad Skade kum 10659
<Tekst>
TG Skade sluk, rist, lokk i fast dekke 10615
3
0
9
2
8
1
Merknad Skade sluk, rist, lokk i fast dekke 10663
<Tekst>
TG Skade rist, lokk utenfor fast dekke 10617
1
3
0
9
2
8
Merknad Skade rist, lokk utenfor fast dekke 10662
<Tekst>
TG Byggefeil, montering/tetthet/frostsikring 10619
8
1
3
0
9
2
Merknad Byggefeil, montering/tetthet/frostsikring 10649
<Tekst>
TG Kapasitet sandfangkum (slamrom) 10622
8
1
3
0
9
2
Merknad Kapasitet sandfangkum (slamrom) 10654
<Tekst>
TG Kapasitet sluk/rist 10625
9
2
8
1
3
0
Merknad Kapasitet sluk/rist 10655
<Tekst>
TG Samlet vurdering teoretisk, automatikk 10629
3
0
9
2
8
1
TG Samlet vurdering praktisk, manuell 10632
3
0
9
2
8
1
Merknad Samlet vurdering 10541
<Tekst>
Driftstilstand 10637
Ikke tømt
Tømt
Merknad driftstilstand 10695
<Tekst>
Vannføring 10643
Stående vann
Tørrlagt
Liten
Stor
Årsvariasjon
Type registrering 10640
Hoved
Årlig
Registreringsdato 10545
<Dato>
Signatur 10546
<Tekst>
Geometri, punkt 10547
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Nei
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk