NVDB DatakatalogTilstandsgrad, stikkrenne/kulvert 878

Angir tilstandsgrader for stikkrenne/kulvert

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100878
<>
TG Byggefeil, høyde/vinkel 10613
3
0
9
2
8
1
Merknad Byggefeil, høyde/vinkel 10648
<Tekst>
TG Byggefeil, Beliggenhet 10616
3
0
9
2
8
1
Merknad Byggefeil, Beliggenhet 10646
<Tekst>
TG Skade 10620
8
1
3
0
9
2
Merknad Skade 10657
<Tekst>
TG Setning, deformasjon, mangelfullt lengdefall 10623
2
8
1
3
0
9
Merknad Setning, deform, mangelfullt lengdefall 10667
<Tekst>
TG Skade på inn- og utløpskonstruksjon 10627
0
9
2
8
1
3
Merknad Skade på inn- og utløpskonstruksjon 10661
<Tekst>
TG Skade på erosjonssikring ved inn- og utløp 10630
3
0
9
2
8
1
Merknad Skade på erosjonssikring ved inn- og utløp 10660
<Tekst>
TG Kapasitet 10631
3
0
9
2
8
1
Merknad Kapasitet 10653
<Tekst>
TG Samlet vurdering, teoretisk automatikk 10635
8
1
3
0
9
2
TG Samlet vurdering, praktisk manuell 10636
8
1
3
0
9
2
Merknad Samlet vurdering 10525
<Tekst>
Driftstilstand 10638
Tømt
Ikke tømt
Merknad driftstilstand 10697
<Tekst>
Vannføring 10644
Stående vann
Tørrlagt
Liten
Stor
Årsvariasjon
Type registrering 10641
Hoved
Årlig
Registreringsdato 10529
<Dato>
Signatur 10530
<Tekst>
Geometri, punkt 10532
<GeomPunkt>
Geometri, linje 10531
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Nei
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk