NVDB Datakatalog



Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert 878

Angir tilstandsgrader for stikkrenne/kulvert

Egenskapstyper

TG Byggefeil, høyde/vinkel 10613
17120: 3
17042: 0
17172: 9
17094: 2
17146: 8
17068: 1
Merknad Byggefeil, høyde/vinkel 10648
Tekst
TG Byggefeil, Beliggenhet 10616
17123: 3
17045: 0
17175: 9
17097: 2
17149: 8
17071: 1
Merknad Byggefeil, Beliggenhet 10646
Tekst
TG Skade 10620
17153: 8
17075: 1
17127: 3
17049: 0
17179: 9
17101: 2
Merknad Skade 10657
Tekst
TG Setning, deformasjon, mangelfullt lengdefall 10623
17104: 2
17156: 8
17078: 1
17130: 3
17052: 0
17182: 9
Merknad Setning, deform, mangelfullt lengdefall 10667
Tekst
TG Skade på inn- og utløpskonstruksjon 10627
17056: 0
17186: 9
17108: 2
17160: 8
17082: 1
17134: 3
Merknad Skade på inn- og utløpskonstruksjon 10661
Tekst
TG Skade på erosjonssikring ved inn- og utløp 10630
17137: 3
17059: 0
17189: 9
17111: 2
17163: 8
17085: 1
Merknad Skade på erosjonssikring ved inn- og utløp 10660
Tekst
TG Kapasitet 10631
17138: 3
17060: 0
17190: 9
17112: 2
17164: 8
17086: 1
Merknad Kapasitet 10653
Tekst
TG Samlet vurdering, teoretisk automatikk 10635
17168: 8
17090: 1
17142: 3
17064: 0
17194: 9
17116: 2
TG Samlet vurdering, praktisk manuell 10636
17169: 8
17091: 1
17143: 3
17065: 0
17195: 9
17117: 2
Merknad Samlet vurdering 10525
Tekst
Driftstilstand 10638
17200: Tømt
17197: Ikke tømt
Merknad driftstilstand 10697
Tekst
Vannføring 10644
17218: Stående vann
17221: Tørrlagt
17209: Liten
17212: Stor
17215: Årsvariasjon
Type registrering 10641
17203: Hoved
17206: Årlig
Registreringsdato 10529
Dato
Signatur 10530
Tekst
Geometri, punkt 10532
GeomPunkt
Geometri, linje 10531
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk