NVDB DatakatalogTilstandsgrad, sidegrøft dyp 877

Angir tilstandsgrader for åpen dyp sidegrøft.

Egenskapstyper

TG Grøftedybde 10611
17040: 0
17170: 9
17092: 2
17144: 8
17066: 1
17118: 3
Merknad Grøftedybde 10651
Tekst
TG Grøftebredde, bunn 10614
17121: 3
17043: 0
17173: 9
17095: 2
17147: 8
17069: 1
Merknad Grøftebredde, bunn 10650
Tekst
TG Skråningshelning, indre 10618
17073: 1
17125: 3
17047: 0
17177: 9
17099: 2
17151: 8
Merknad Skråningshelning, indre 10664
Tekst
TG Skråningshelning, ytre 10621
17154: 8
17076: 1
17128: 3
17050: 0
17180: 9
17102: 2
Merknad Skråningshelning, ytre 10665
Tekst
TG Terskler/lengdefall 10624
17105: 2
17157: 8
17079: 1
17131: 3
17053: 0
17183: 9
Merknad Terskler/lengdefall 10666
Tekst
TG Skade erosjonsbeskyttelse 10626
17185: 9
17107: 2
17159: 8
17081: 1
17133: 3
17055: 0
Merknad Skade erosjonsbeskyttelse 10658
Tekst
TG Kapasitet 10628
17057: 0
17187: 9
17109: 2
17161: 8
17083: 1
17135: 3
Merknad Kapasitet 10652
Tekst
TG Samlet vurdering teoretisk, automatikk 10633
17088: 1
17140: 3
17062: 0
17192: 9
17114: 2
17166: 8
TG Samlet vurdering praktisk, manuell 10634
17089: 1
17141: 3
17063: 0
17193: 9
17115: 2
17167: 8
Merknad Samlet vurdering 10509
Tekst
Lengde 10508
Tall [m]
Driftstilstand 10639
17201: Tømt
17198: Ikke tømt
Merknad driftstilstand 10696
Tekst
Vannføring 10645
17216: Årsvariasjon
17219: Stående vann
17222: Tørrlagt
17210: Liten
17213: Stor
Type registrering 10642
17204: Hoved
17207: Årlig
Registreringsdato 10513
Dato
Signatur 10514
Tekst
Geometri, linje 10515
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk