NVDB DatakatalogTilstandsgrad, sidegrøft dyp 877

Angir tilstandsgrader for åpen dyp sidegrøft.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100877
<>
TG Grøftedybde 10611
0
9
2
8
1
3
Merknad Grøftedybde 10651
<Tekst>
TG Grøftebredde, bunn 10614
3
0
9
2
8
1
Merknad Grøftebredde, bunn 10650
<Tekst>
TG Skråningshelning, indre 10618
1
3
0
9
2
8
Merknad Skråningshelning, indre 10664
<Tekst>
TG Skråningshelning, ytre 10621
8
1
3
0
9
2
Merknad Skråningshelning, ytre 10665
<Tekst>
TG Terskler/lengdefall 10624
2
8
1
3
0
9
Merknad Terskler/lengdefall 10666
<Tekst>
TG Skade erosjonsbeskyttelse 10626
9
2
8
1
3
0
Merknad Skade erosjonsbeskyttelse 10658
<Tekst>
TG Kapasitet 10628
0
9
2
8
1
3
Merknad Kapasitet 10652
<Tekst>
TG Samlet vurdering teoretisk, automatikk 10633
1
3
0
9
2
8
TG Samlet vurdering praktisk, manuell 10634
1
3
0
9
2
8
Merknad Samlet vurdering 10509
<Tekst>
Lengde 10508
<Tall> [m]
Driftstilstand 10639
Tømt
Ikke tømt
Merknad driftstilstand 10696
<Tekst>
Vannføring 10645
Årsvariasjon
Stående vann
Tørrlagt
Liten
Stor
Type registrering 10642
Hoved
Årlig
Registreringsdato 10513
<Dato>
Signatur 10514
<Tekst>
Geometri, linje 10515
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Nei
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk