NVDB DatakatalogOvervannsrenne 876

Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100876
<>
Type 10442
Kasserenne
Brosteinsrenne
Rennesteinsrenne
Lengde 10444
<Tall> [m]
Bredde 10445
<Tall> [dm]
Dybde 10446
<Tall> [dm]
Byggeår 10443
<Tall> [år]
Vedlikeholdsansvarlig 10441
Statens vegvesen
Uavklart
Kommune
Privat
Prosjektreferanse 11175
<Tekst>
Geometri, linje 10447
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk