NVDB DatakatalogOvervannsrenne 876

Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft

Egenskapstyper

Type 10442
16896: Kasserenne
16894: Brosteinsrenne
16895: Rennesteinsrenne
Lengde 10444
Tall [m]
Bredde 10445
Tall [dm]
Dybde 10446
Tall [dm]
Byggeår 10443
Tall
Vedlikeholdsansvarlig 10441
16888: Statens vegvesen
17784: Uavklart
16889: Kommune
16890: Privat
18733: Nye Veier
18862: OPS
Prosjektreferanse 11175
Tekst
Geometri, linje 10447
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk