NVDB DatakatalogTrapp 875

Frittstående trapp i tilknytning til gangveg/gangareal

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100875
<>
Materialtype 10429
Betong
Stål
Granitt
Tre
Antall trinn 10430
<Tall> [stk]
Antall repos 10436
<Tall> [stk]
Lengde 10431
<Tall> [m]
Bredde 10432
<Tall> [m]
Barnevognspor 10434
Ja
Nei
Varmekabler 10435
Nei
Ja
Rekkverk/håndlist 10440
Ja, ensidig
Ja, tosidig
Nei
Byggeår 10439
<Tall> [år]
Eier 10437
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 10438
Uavklart
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Prosjektreferanse 11174
<Tekst>
Geometri, punkt 10433
<GeomPunkt>
Geometri, flateavgrensning 10734
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk