NVDB DatakatalogTrapp 875

Frittstående trapp i tilknytning til gangveg/gangareal

Egenskapstyper

Materialtype 10429
16873: Betong
16874: Stål
16875: Granitt
16876: Tre
Antall trinn 10430
Tall [stk]
Antall repos 10436
Tall [stk]
Lengde 10431
Tall [m]
Bredde 10432
Tall [m]
Barnevognspor 10434
16877: Ja
16878: Nei
Varmekabler 10435
16880: Nei
16879: Ja
Rekkverk/håndlist 10440
16885: Ja, ensidig
16886: Ja, tosidig
16887: Nei
Etableringsår 10439
Tall
Tilleggsinformasjon 11648
Tekst
Prosjektreferanse 11174
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12433
Tekst
Eier 10437
16881: Stat, Statens vegvesen
18625: Stat, Nye Veier
16882: Fylkeskommune
16883: Kommune
16884: Privat
17636: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 10438
20000: Fylkeskommune
17785: Uavklart
16891: Statens vegvesen
18731: Nye Veier
16892: Kommune
18860: OPS
16893: Privat
Geometri, punkt 10433
GeomPunkt
Geometri, flate 10734
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk