NVDB DatakatalogSykkeltilbud, riksvegrute 874

Informasjon om sykkeltilbud langs riksvegrute

Egenskapstyper

Riksvegrute 10418
16800: 4b: E39 Ålesund - Trondheim
17280: 2b: E16 Riksgrensen - Hønefoss og Rv35 Hønefoss - Hokksund
16801: 4c: Rv 9 Kristiansand - Haukeligrend og Rv 13/55 Jøsendal - Sogndal
16802: 5a: E134 Drammen - Haugesund
16803: 5b: Rv 7 Hønefoss - Bu og Rv52 Gol - Borlaug
16804: 5c: E16 Sandvika - Bergen
16805: 6a: E6 Oslo - Trondheim
16806: 6b: Rv3 Kolomoen - Ulsberg
16807: 6c: Rv15 Otta - Måløy
16808: 6d: E136 Dombås - Ålesund
16809: 6e: Rv70 Oppdal - Kristiansund
16810: 7: E6 Trondheim - Fauske
16811: 8a: E6 Fauske - Nordkjosbotn
16812: 8b: E6 Nordkjosbotn - Kirkenes
16796: 1: E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo
16797: 2a: E18 Riksgrensen/Ørje - Oslo
16798: 3: E18 Oslo - Kristiansand - Stavanger
16799: 4a: E39 Stavanger - Bergen - Ålesund
Sykkeltilbud 10419
16816: Sykkelfelt
16817: Blandet trafikk
16818: Sykkeltilbud på lokalt vegnett
16819: Sykkelforbud, ikke alternativer
16813: Gang- og sykkelveg
16814: Sykkelveg
16815: Sykkelekspressveg
Beskrivelse 10253
Tekst
Vurdering av tilbud 10420
16820: Tilfredsstillende
16821: Ikke tilfredsstillende
Kvalitetssikret dato 10933
Dato
Kvalitetssikret av 10934
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk