NVDB DatakatalogFaunapassasje 872

Faunapassasjer har som primærfunksjon å koble sammen habitatområder som er fragmentert/isolert på grunn av en eksisterende veg

Egenskapstyper

Lokalitetsnavn 10229
Tekst
Type 10230
16730: Overgang
16731: Undergang
16732: Kulvert
16733: Sluse
Beskrivelse 10237
Tekst
Regulert for 10232
Tekst
Flerbrukspassasje 10231
Tekst
Formål 10233
16736: Begge
16734: Akvatisk
16735: Terrestrisk
Bredde 10235
Tall [m]
Lengde 10234
Tall [m]
Høyde min 10236
Tall [m]
Høyde maks 10246
Tall [m]
Åpenhet 10238
Tall
Brutus_Id 10239
Tekst
Etableringsår 10289
Tall
Eier 11990
20641: Stat, Statens vegvesen
20642: Stat, Nye Veier
20643: Fylkeskommune
20644: Kommune
20645: Privat
20646: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 12018
20833: Statens vegvesen
20834: Nye Veier
20835: Fylkeskommune
20836: OPS
20837: Kommune
20838: Privat
20839: Uavklart
Geometri, punkt 10240
GeomPunkt
Geometri, flate 10241
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Ja
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk