NVDB DatakatalogFaunapassasje 872

Faunapassasjer har som primærfunksjon å koble sammen habitatområder som er fragmentert/isolert på grunn av en eksisterende veg

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100872
<>
Lokalitetsnavn 10229
<Tekst>
Type 10230
Overgang
Undergang
Kulvert
Sluse
Beskrivelse 10237
<Tekst>
Regulert for 10232
<Tekst>
Flerbrukspassasje 10231
<Tekst>
Formål 10233
Begge
Akvatisk
Terrestrisk
Bredde 10235
<Tall> [m]
Lengde 10234
<Tall> [m]
Høyde min 10236
<Tall> [m]
Høyde maks 10246
<Tall> [m]
Åpenhet 10238
<Tall>
Brutus_Id 10239
<Tekst>
Byggeår 10289
<Tall>
Geometri, punkt 10240
<GeomPunkt>
Geometri, flate 10241
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Ja
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk