NVDB DatakatalogBruksklasse 871

Gjeldende bruksklasse i vegliste.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100871
<>
Bruksklasse 10150
Bk10 - 50 tonn
BkT8 - 50 tonn
Bk10 - 42 tonn
BkT8 - 40 tonn
Spesiell begrensning
Bk6 - 28 tonn
Bk8 - 32 tonn
Bruksklasse vinter 10152
Bk8 - 32 tonn
Bk10 - 50 tonn
BkT8 - 40 tonn
Bruksklasse tele 10151
Bk6 - 28 tonn
Bk8 - 32 tonn
BkT8 - 50 tonn
BkT8 - 40 tonn
Aksellast, tele 10148
<Tall> [t]
Maks vogntoglengde 10163
19,50
15,00
12,40
Utgår_19,50 *
Spesiell begrensning
Veggruppe 10178
A
B
Ikke
Strekningsbeskrivelse 10170
<Tekst>
Strekningsbeskrivelse, spesialtransport 10172
<Tekst>
Strekningsbeskrivelse, tømmertransport 10173
<Tekst>
Strekningsbeskrivelse, modulvogntog 10171
<Tekst>
Stekningsbeskrivelse, mobilkran-vegnett 10169
<Tekst>
Strekningsbeskrivelse, 2 x totalvekt 10712
<Tekst>
Merknad 10167
<Tekst>
Maks totalvekt modulvogntog 10159
60.0 t
50.0 t
Maks vogntoglengde modulvogntog 10164
25.25 m
Maks totalvekt tømmertransport 10160
56.0 t
50.0 t
60.0 t
Maks vogntoglengde tømmertransport 10165
24.0 m
22.0 m
Modulvogntog, vinterstengt 10709
V
Modulvogntog, linksemitrailer 10710
L
2 x totalvekttabell (12/100) 10147
100
Nei
100*
Mobilkraner, motorredskap (12/65) 10168
Over 5 aksler
Nei
2 og 3 aksler
4 og 5 aksler
Maks vogntoglengde, skiltet 10166
<Tall> [m]
Maks kjøretøylengde, skiltet 10156
<Tall> [m]
Maks totalvekt kjøretøy, skiltet 10158
<Tall> [t]
Maks totalvekt vogntog, skiltet 10161
<Tall> [t]
Maks aksellast, skiltet 10155
<Tall> [t]
Veglisteversjon 10187
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk