NVDB DatakatalogHistorisk_Bruksklasse 871

Historiske data om bruksklasse. Tilsvarende informasjon er nå fordelt på flere vegobjekttyper

Egenskapstyper

Utgår_Bruksklasse 10150
16528: Bk10 - 50 tonn
16529: BkT8 - 50 tonn
16530: Bk10 - 42 tonn
16531: BkT8 - 40 tonn
16532: Spesiell begrensning
16526: Bk6 - 28 tonn
16527: Bk8 - 32 tonn
Bruksklasse vinter 10152
16544: Bk8 - 32 tonn
16545: Bk10 - 50 tonn
16546: BkT8 - 40 tonn
Bruksklasse tele 10151
16536: Bk6 - 28 tonn
16538: Bk8 - 32 tonn
16539: BkT8 - 50 tonn
16540: BkT8 - 40 tonn
Aksellast, tele 10148
Tall [t]
Maks vogntoglengde 10163
16566: 19,50
16567: 15,00
16568: 12,40
16569: Utgår_19,50 *
16570: Spesiell begrensning
Veggruppe 10178
16580: A
16581: B
16582: Ikke
Strekningsbeskrivelse 10170
Tekst
Strekningsbeskrivelse, spesialtransport 10172
Tekst
Strekningsbeskrivelse, tømmertransport 10173
Tekst
Strekningsbeskrivelse, modulvogntog 10171
Tekst
Stekningsbeskrivelse, mobilkran-vegnett 10169
Tekst
Strekningsbeskrivelse, 2 x totalvekt 10712
Tekst
Merknad 10167
Tekst
Maks totalvekt modulvogntog 10159
[t]
16553: 60.0
16554: 50.0
Maks vogntoglengde modulvogntog 10164
[m]
16555: 25.25
Maks totalvekt tømmertransport 10160
[t]
16556: 56.0
16557: 50.0
16558: 60.0
Maks vogntoglengde tømmertransport 10165
[m]
16560: 24.0
16559: 22.0
Modulvogntog, vinterstengt 10709
17294: V
Modulvogntog, linksemitrailer 10710
17295: L
2 x totalvekttabell (12/100) 10147
16522: 100
16523: Nei
17307: 100*
Mobilkraner, motorredskap (12/65) 10168
16576: Over 5 aksler
16573: Nei
16574: 2 og 3 aksler
16575: 4 og 5 aksler
Maks vogntoglengde, skiltet 10166
Tall [m]
Maks kjøretøylengde, skiltet 10156
Tall [m]
Maks totalvekt kjøretøy, skiltet 10158
Tall [t]
Maks totalvekt vogntog, skiltet 10161
Tall [t]
Maks aksellast, skiltet 10155
Tall [t]
Veglisteversjon 10187
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk