NVDB DatakatalogBelysningspunkt 87

Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100087
<>
Bruksområde 1272
Belysning ferjeleie
Belysning, undergang
Belysning gang/sykkelveg
Belysning veg/gate
Belysning, utstyr
Belysning område/plass
Utgår_Rømningslys tunnel
Kun kabelframføring
Nødbelysning, tunnel
Belysning vegkryss
Belysning, privat område
Belysning gangfelt
Belysning tunnel
Belysning bru
Plassering 1874
Lysmast
Mindre stolpe
Henger i tak/kabelstige
Festet til vegg/bygning
På portal
Henger i vaier
Avstand fra vegkant 1883
<Tall> [m]
Strømtilførsel, kategori 2078
EX
Jordkabel
Line
Strømtilførsel, type kabel 8744
<Tekst>
Overbelastningsvern 10006
Ja
Nei
Fellesføring med annen etat 8745
<Tekst>
Fellesføring leietaker 10005
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 1488
<Tekst>
Eier 10003
Uavklart
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Eier, navn 10004
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 1555
Kommune
Lokalt e-verk
Privat
Uavklart
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11072
<Tekst>
FKB_ID 10852
<Tekst>
Geometri, punkt 4787
<GeomPunkt>
Utgår_Antall 2198
<Tall> [stk]

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk