NVDB DatakatalogBelysningspunkt 87

Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.

Egenskapstyper

Bruksområde 1272
16261: Belysning ferjeleie
17318: Belysning undergang
2953: Belysning gang/sykkelveg
2955: Belysning veg/gate
4908: Belysning utstyr
2957: Belysning område/plass
4909: Rømningslys tunnel
18317: Kun kabelframføring
4910: Nødbelysning tunnel
2959: Belysning vegkryss
3856: Belysning privat område
2961: Belysning gangfelt
2963: Belysning tunnel
3319: Belysning bru
19801: Belysning leskur
19802: Belysning skilt
Plassering 1874
2965: Lysmast
2969: Mindre stolpe
19833: Nedfelt i belegning/dekke
2970: Henger i tak/kabelstige
2972: Festet til vegg/bygning
2988: På portal
19804: På skiltpunkt
3757: Henger i vaier
Antall 2198
Tall [stk]
Avstand fra vegkant 1883
Tall [m]
Strømtilførsel, kategori 2078
3857: EX
3765: Jordkabel
3766: Line
Strømtilførsel, type kabel 8744
Tekst
Overbelastningsvern 10006
16267: Ja
16268: Nei
Fellesføring med annen etat 8745
Tekst
Fellesføring leietaker 10005
Tekst
Tilleggsinformasjon 1488
Tekst
Prosjektreferanse 11072
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12312
Tekst
FKB_ID 10852
Tekst
Eier 10003
17632: Uavklart
16262: Stat, Statens vegvesen
16263: Fylkeskommune
16264: Kommune
16265: Privat
18621: Stat, Nye Veier
Eier, navn 10004
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 1555
2146: Kommune
3717: Lokalt e-verk
2150: Privat
19894: Fylkeskommune
17672: Uavklart
18714: Nye Veier
18843: OPS
2142: Statens vegvesen
Geometri, punkt 4787
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk