NVDB DatakatalogReisetidsregistreringspunkt 862

Stasjon der det er plassert utstyr for registrering av passerende kjøretøy som brukes for registrering av reisetid

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100862
<>
Punktnavn 9946
<Tekst>
Type 9948
AutoPASS
Blåtann
Autopass/blåtann
ID eksternt system 9949
<Tekst>
Etableringsår 10345
<Tall>
Eier 9947
Uavklart
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Geometri, punkt 9951
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk