NVDB DatakatalogReisetidsregistreringspunkt 862

Stasjon der det er plassert utstyr for registrering av passerende kjøretøy som brukes for registrering av reisetid

Egenskapstyper

Punktnavn 9946
Tekst
Type 9948
16144: AutoPASS
16835: Blåtann
16836: Autopass/blåtann
ID eksternt system 9949
Tekst
Etableringsår 10345
Tall
Eier 9947
18544: Stat, Nye Veier
17641: Uavklart
16140: Stat, Statens vegvesen
16141: Fylkeskommune
16142: Kommune
16143: Privat
Geometri, punkt 9951
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk