NVDB DatakatalogLedelysstrekning, optisk 861

En rekke med lys satt opp i den hensikt å gi optisk ledning for de kjørende. Må ikke forveksles med evakueringslys i tunnel, men kan like fullt ha funksjon i forbindelse med evakuering av røyklagt tunnel.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100861
<>
Lyskilde type 9917
LED
Lysstoffrør
Lystråd
Glødelampe
Plassering 9923
I bankett/vegskulder
På rekkverk
På mur/vegg
Eget oppsettingsutstyr
Inngår i nødsystemet i tunnel 9916
Ja
Nei
Antall ledelyspunkt 9907
<Tall> [stk]
Avstand innbyrdes 9908
<Tall> [m]
Fjernstyring 9921
Ja
Nei
Effekt 9912
<Tall> [W]
Spenning 9920
400
12
24
230
690
Driftsstrøm 9911
<Tall> [mA]
Driftsattår 9909
<Tall>
Produktnavn 9918
<Tekst>
Produsentnavn 9919
<Tekst>
Eier 9913
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Eier, navn 9914
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 9924
Kommune
Privat
Statens vegvesen
Uavklart
Prosjektreferanse 11173
<Tekst>
Geometri, linje 9915
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk