NVDB DatakatalogEvakueringsbelysning 860

En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikkanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Evakueringslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt evakueringslysene som inngår er av samme type. (Vegobjekttype ble tom v 2.28 benevnt "Rømningslysstrekning")

Egenskapstyper

Type lyskilde 9899
16721: Utgår_Lystråd
16082: LED-armatur
16722: Glødelamper
16083: Lysstoffrør
19015: LED-list
Antall evakueringslyspunkt 9890
Tall [stk]
Antall lyskilder i punkt 10185
Tall [stk]
Avstand innbyrdes 9891
Tall [m]
Montasje 11274
19016: På tunnelvegg
19017: I håndlist
Dynamisk 11823
19815: Ja
19816: Nei
Farge 11824
Tekst
Fjernstyring 9903
16084: Ja
16085: Nei
Effekt 9895
Tall [W]
Driftsstrøm 9894
Tall [mA]
Spenning 9902
16720: 690
16121: 12
16122: 24
16123: 230
16124: 400
Etableringsår 9892
Tall
Produsent, lysarmatur 9901
Tekst
Produktnavn 9900
Tekst
Tilleggsinformasjon 11646
Tekst
Prosjektreferanse 11172
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12431
Tekst
Eier 9896
18617: Stat, Nye Veier
17626: Uavklart
16075: Stat, Statens vegvesen
16076: Fylkeskommune
16077: Kommune
16078: Privat
Eier, navn 9897
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 9906
16080: Privat
16081: Statens vegvesen
18721: Nye Veier
18850: OPS
17780: Uavklart
19996: Fylkeskommune
16079: Kommune
Geometri, linje 9898
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk