NVDB DatakatalogEvakueringslysstrekning 860

En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikkanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Evakueringslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt evakueringslysene som inngår hovedsakelig er av samme type. Det opprettes en forekomst for hver side av vegen.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100860
<>
Type lyskilde 9899
Lystråd
LED
Glødelampe
Lysstoffrør
Antall evakueringslyspunkt 9890
<Tall> [stk]
Antall lyskilder i punkt 10185
<Tall> [stk]
Avstand innbyrdes 9891
<Tall> [m]
Fjernstyring 9903
Ja
Nei
Effekt 9895
<Tall> [W]
Driftsstrøm 9894
<Tall> [mA]
Spenning 9902
690
12
24
230
400
Driftsattår 9892
<Tall>
Produktnavn 9900
<Tekst>
Produsentnavn 9901
<Tekst>
Eier 9896
Uavklart
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Eier, navn 9897
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 9906
Privat
Statens vegvesen
Uavklart
Kommune
Prosjektreferanse 11172
<Tekst>
Geometri, linje 9898
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk