NVDB DatakatalogBelysningsstrekning 86

Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter som naturlig hører sammen. Alle elektriske objekter i en Belysningsstrekning skal være koblet mot samme Elektriske anlegg, dvs. de skal ligge under samme måler

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100086
<>
Bruksområde 1271
Belysning gangfelt
Belysning tunnel
Belysning ferjeleie
Belysning bru
Belysning gang/sykkelveg
Belysning veg/gate
Belysning område/plass
Utgår_Belysning vegkryss
Privat område
Type 1144
Bel.pkt en side av veg
Bel.pkt. begge sider av veg
Bel.pkt, senter, 2-armet
Bel.pkt, senter
Navn på strekning 8396
<Tekst>
Tenningssystem 8404
Ur
Slave
Signal
Kontaktor
Radiotenner
Manuell
Datekstyring
Fotocelle
Dimming 10001
Ja
Nei
Fjernstyring 3760
Nei
Ja
Avstand, innbyrdes 1714
<Tall> [m]
Luminansnivå 8740
<Tekst>
Byggeår 8399
<Tall>
Eier 5810
Privat
Kommune
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Eier, navn 8397
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 1554
Kommune
Lokalt e-verk
Privat
Uavklart
Statens vegvesen
Geometri, linje 4786
<GeomLinje eller Kurve>
Utgår_Lokal styring 3697
Ja
Nei
Utgår_Manuell (ikke-automatisk) styring 3700
Ja
Nei
Utgår_Styring fra betjeningssentral 3755
Ja
Nei
Utgår_Tilskudd 8398
Ja
Nei
Utgår_Utbedret år 8400
<Tall>
Utgår_Jevnhetskrav 8743
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk