NVDB DatakatalogBelysningsstrekning 86

Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter som naturlig hører sammen. Alle elektriske objekter i en Belysningsstrekning skal være koblet mot samme Elektriske anlegg, dvs. de skal ligge under samme måler

Egenskapstyper

Bruksområde 1271
2960: Belysning gangfelt
2962: Belysning tunnel
16258: Belysning ferjeleie
3318: Belysning bru
2952: Belysning gang/sykkelveg
2954: Belysning veg/gate
2956: Belysning område/plass
2958: Belysning vegkryss
3855: Privat område
Type 1144
3761: Bel.pkt en side av veg
3762: Bel.pkt. begge sider av veg
3763: Bel.pkt, senter, 2-armet
3764: Bel.pkt, senter
Navn på strekning 8396
Tekst
Tenningssystem 8404
11344: Ur
17568: Slave
11345: Signal
11346: Kontaktor
11347: Radiotenner
11342: Manuell
18318: Datekstyring
11343: Fotocelle
Dimming 10001
16259: Ja
16260: Nei
Fjernstyring 3760
4720: Nei
4719: Ja
Avstand, innbyrdes 1714
Tall [m]
Luminansnivå 8740
Tekst
Etableringsår 8399
Tall
Tilleggsinformasjon 11575
Tekst
Prosjektreferanse 11462
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12311
Tekst
Eier 5810
8257: Privat
8231: Kommune
10697: Fylkeskommune
18587: Stat, Nye Veier
17596: Uavklart
8205: Stat, Statens vegvesen
Eier, navn 8397
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 1554
2145: Kommune
3716: Lokalt e-verk
2149: Privat
19893: Fylkeskommune
17671: Uavklart
18716: Nye Veier
2141: Statens vegvesen
18845: OPS
Geometri, linje 4786
GeomLinje eller Kurve
Utgår_Lokal styring 3697
4713: Ja
4714: Nei
Utgår_Manuell (ikke-automatisk) styring 3700
4715: Ja
4716: Nei
Utgår_Styring fra betjeningssentral 3755
4717: Ja
4718: Nei
Utgår_Tilskudd 8398
11337: Ja
11338: Nei
Utgår_Utbedret år 8400
Tall
Utgår_Jevnhetskrav 8743
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk