NVDB DatakatalogTaktile indikatorer 859

Taktile indikatorer er standardiserte elementer som er lagt ned i gategrunn for å bidra til vegfinning for blinde og svaksynte. Kan bestå av retnings-, varsels- eller oppmerksomhetsindikator. For mer utfyllende informasjon, se HB V129 (278).

Egenskapstyper

Bruksområde 9812
15968: Knutepunkt
15969: Ferjeleie
16968: Inngangsparti
15964: Gangfelt
15965: Perrong
15966: Trapp
15967: Markering stoppunkt på holdeplass
Materiale 9816
15970: Tre
15986: Keramisk
15971: Betong
15987: Naturgummi
15972: Naturstein
15973: Metall
Lengde 9815
Tall [m]
Bredde 9811
Tall [m]
Areal 9810
Tall [m2]
Etableringsår 10370
Tall
Tilleggsinformasjon 9817
Tekst
Prosjektreferanse 11171
Tekst
Geometri, punkt 9814
GeomPunkt
Geometri, linje 9813
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10968
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk