NVDB DatakatalogTaktile indikatorer 859

Taktile indikatorer er standardiserte elementer som er lagt ned i gategrunn for å bidra til vegfinning for blinde og svaksynte. Kan bestå av retnings-, varsels- eller oppmerksomhetsindikator. For mer utfyllende informasjon, se HB V129 (278).

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100859
<>
Bruksområde 9812
Knutepunkt
Ferjeleie
Inngangsparti
Gangfelt
Perrong
Trapp
Markering stoppunkt på holdeplass
Materiale 9816
Tre
Keramisk
Betong
Naturgummi
Naturstein
Metall
Lengde 9815
<Tall> [m]
Bredde 9811
<Tall> [m]
Areal 9810
<Tall> [m2]
Byggeår 10370
<Tall>
Tilleggsinformasjon 9817
<Tekst>
Prosjektreferanse 11171
<Tekst>
Geometri, punkt 9814
<GeomPunkt>
Geometri, linje 9813
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 10968
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk