NVDB DatakatalogStrørode 858

Strekning som inngår i gitt rode

Egenskapstyper

Nummer 9802
Tall
Navn 9803
Tekst
Prioritet 9805
15955: A
15956: B
15957: C
Tilleggsinformasjon 9804
Tekst
Geometri, flate 11244
GeomFlate
Geometri, linje 12142
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk