NVDB DatakatalogStrørode 858

Strekning som inngår i gitt rode

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100858
<>
Nummer 9802
<Tall>
Navn 9803
<Tekst>
Prioritet 9805
A
B
C
Tilleggsinformasjon 9804
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk